TÜV Rheinland CERT Instytut Badawczy Dróg

O firmie

Firma „INTERKORR” Sp. z o.o. powstała w roku 2011 w wyniku zmiany nazwy P.U.P. „NOTECH-2” – spółki, działającej na rynku antykorozyjnym od 1995 roku.

Działalność w zakresie robót antykorozyjnych prowadzimy na terenie Polski, Republiki Federalnej Niemiec oraz Holandii.

Gwarantujemy atrakcyjne ceny, terminowe wykonanie prac oraz wysoką jakość robót.
Dysponujemy posiadającą duże doświadczenie i stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrą pracowników. Należymy do najnowocześniejszych i najbardziej profesjonalnych firm w Polsce, skutecznie działamy także na rynkach zachodnich.
Jesteśmy nie tylko konkurencyjni cenowo – po nas nie trzeba poprawiać, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii gwarantujemy, że efekty naszej pracy będą długotrwałe.

Polityka jakości, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska

Priorytetowym celem Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego INTERKORR sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie jest prowadzenie działalności w sposób przyjazny zarówno dla człowieka jak i środowiska naturalnego, polegający na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu w organizacji jak i osobom pracującym pod jej nadzorem oraz eliminowaniu lub ograniczaniu do minimum niekorzystnego wpływu na środowisko, związanych z projektowaniem i wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i budowli betonowych.

Świadomy odpowiedzialności za jakość naszych usług, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy i ochronę pracowników, podejmuję działania zapewniające:

  • osiąganie zadowolenia Klientów i zdobycie ich trwałego zaufania poprzez sprawną i terminową realizację zamówień, a także fachową i rzetelną obsługę w aspekcie kontaktów, zakresu prac oraz obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej;
  • niezbędny personel oraz środki techniczne i finansowe do realizacji ustalonych zadań w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników;
  • dbałość o ochronę zdrowia pracowników poprzez zapewnienie opieki medycznej oraz dążenie do stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • wykorzystanie postępu technicznego i organizacyjnego przy wdrażaniu nowych usług i technologii, a także w celu zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy;
  • ograniczenie stosowania, a gdzie można eliminowanie substancji szkodliwych dla środowiska, poprzez stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczenie uciążliwości procesów u źródła;
  • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez ich segregację, zabezpieczenie lub przekazywanie do recyklingu czy unieszkodliwienia;
  • uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na każdym poziomie zarządzania, kształtowanie pozytywnego nastawienia pracowników wobec bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników;
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wyników w obszarze jakości oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa i pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz standardu SCC**:2011.

Tak postawioną Politykę jakości, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualność.