ARCELOR MITTAL POLAND S.A.

W ARCELOR MITTAL POLAND S.A. W KRAKOWIE:

  • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych rozdzielni wysokiego napięcia,
  • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych rozdzielni 110 kV,
  • zabezpieczenie antykorozyjne galerii kablowych,
  • zabezpieczenie antykorozyjne kominów stalowych i betonowych,
  • zabezpieczenie antykorozyjne instalacji energetycznych i gazowych,
  • zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń i instalacji wdmuchiwania pyłu węglowego