Zarząd i kadra kierownicza

Prezes – Tadeusz Jasiewicz
Dyrektor ds. antykorozji                                                                       e-mail:interkorr1@gmail.com
Dyrektor ds. budowlano-montażowych                                             e-mail:interkorr2@gmail.com
Dyrektor ds. inwestycji                                                                          e-mail:interkorr2@gmail.com
Dyrektor ds. kontraktu (Geschäftsführer) – Filip Jasiewicz              e-mail:f.jasiewicz@interkorr.de