Kontakt


Wszelkie szczegółowe informacje na temat stosowanych technologii oraz warunków realizacji zlecenia możemy przesłać listownie,  faksem, e-mailem lub przekazać poprzez oddelegowanie w tym celu doświadczonego w danej dziedzinie pracownika.


Siedziba Firmy:

Interkorr Sp. z o.o.
ul. Igołomska 10
31-983 Kraków
TELEFON: +48 12 643 33 05
FAX: +48 12 686 96 40
e-mail: interkorr1@gmail.com

Nasze biuro w Niemczech:

Interkorr Sp. z o.o.
67069 Ludwigshafen am Rhein
Moskauer Str. 15
TELEFON: +49 62154057430
FAX: +49 62154057432
e-mail: info@interkorr.de

 

 

 

INTERKORR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością • 31-983 Kraków, ul. Igołomska 10 • tel.: +48 12 643 33 05 • e-mail: interkorr1@gmail.com • NIP: 678-103-27-29 • REGON: 350923771 • KRS 0000238344 • Kapitał zakładowy 50 000 PLN

 


cropped-logo-z-ramka-1.jpg   Formularz kontaktowy